Grondbewerking

Ploegen en frezen

Remco Wilbrink 06 14379015

Ploegen:
75m2 € 35
150 m2 € 50

Frezen:
75 m2 € 30
150 m2 € 45

Geen website

Ingo’s Tuincreaties 06 27486271

Ploegen:
75m2 € 17,50
150 m2 € 35

Frezen:
75 m2 € 15
150 m2 € 30

Wanneer dit collectief gebeurt, wordt er een korting gegeven.

www.ingostuincreaties.nl