Lidmaatschap

Tuin

Kosten 150 m2 en 75m2

De jaarlijkse kosten bedragen voor 150m2:
Huur (grond + water) : € 54,50 per jaar (in 2023 € 50,00 per jaar)
Eenmalig entree geld van € 35,00

De jaarlijkse kosten bedragen voor 75m2:
Huur (grond + water) : € 27,25 per jaar (in 2023 € 25,00 per jaar)
Eenmalig entreegeld van € 35,00

De factuur wordt per mail/post verstuurd.

Rekening Volkstuinvereniging:
NL 13 INGB 00072 49 663 t.n.v. Penningmeester Volkstuinvereniging