Locatie

Volkstuinvereniging Eerbeek omvat tuinen op de locatie

“Weverweg”

48 tuinen van 150m2
Ingang via de Weverweg/hoek Lombokweg
Indien u belangstelling heeft voor een tuintje dan kunt u dat melden
via volkstuinen.eerbeek@outlook.com of bij één van de bestuursleden.