Mededelingen van het bestuur

Beste tuin leden,
Het tuinders seizoen 2023 nadert zijn einde, tijd om een terugblik te geven over dat seizoen.
In juni was er veel droogte, de maanden daarop is er veel regen gevallen, wat voor het onkruid heel wenselijk was maar gelukkig is het de oogst ook ten goede gekomen.
De regenton pomp met accu deed zijn intrede in de volkstuin, een aanwinst voor enkele tuinders onder ons. Opgemerkt dat de stelregel is en blijft “de gieter gaat altijd vóór de tuinslang”!
Belangstelling voor de volkstuin vereniging is er volop, we hanteren nog steeds een wachtlijst. Binnen onze vereniging is iedereen welkom om te komen tuinieren.  Een nieuw lid krijgt het eerste jaar, het zogeheten proefjaar, alle ruimte om te tuinieren volgens de tuinreglementen.
Als het bovengenoemde niet lukt, gaat het bestuur met desbetreffende tuinder in overleg. Er worden afspraken gemaakt en als dan blijkt dat het nog steeds niet past, rest er niets anders op dan het lidmaatschap te beëindigen. Desbetreffende tuinder moet het perceel dan schoon en zwart opleveren. Het bestuur zal erop toezien dat dit wordt uitgevoerd binnen de gestelde termijn met inachtneming van kostendekking.
De nieuwe tuinders hebben veel plezier in het tuinieren, komen met goede voorstellen en helpen mee om het uit te voeren. Zo is er achterin de volkstuin op de kraan een koppelstuk gemonteerd waarop twee tuinslangen zijn aangesloten. Een ander uitgewerkt voorstel is het hek bij het nieuwe tuinencomplex.
Mochten er nog briljante ideeën zijn dan nodigen wij U van harte uit dit aan ons door te geven via de mail of melden aan één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Beste tuinders,
Klimaatverandering veroorzaakt extreme regenbuien en langdurige natte periodes. Er is zoveel neerslag gevallen dat enkele tuinen zijn onder gelopen. Daar hebben we geen invloed op dat is de natuur. Bij het secretariaat zijn diverse meldingen binnen gekomen met de vraag of het bestuur actie kan ondernemen tegen de wateroverlast. Het bestuur heeft vergaderingen belegd en de wateroverlast besproken. Daaruit zijn voorstellen gekomen die kosten met zich meebrengen. Om de kosten te kunnen dekken heeft de voorzitter begin december contact opgenomen met een gegadigde van de gemeente Brummen. De eerste reactie was dat de gemeente niet verantwoordelijk is, de wateroverlast is te wijten aan de natuur.  Er zal een vervolgafspraak plaatsvinden in januari 2024 met de gemeente om met elkaar van gedachten te wisselen over het beheren van de wateroverlast voor nu en de toekomst.
Voor akkoord en uitvoeren van een voorstel moet er meerderheid van stemmen zijn van de leden op een algemene ledenvergadering, die zal plaatsvinden op woensdag 17 april 2024 !
Voor tuinders die vóór het einde van het jaar hebben opgezegd, is de einddatum opgeschort met één maand naar 31 januari 2024, om de tuin zwart en schoon te kunnen opleveren.
Dat geldt eveneens voor nieuwe tuinleden, bezichtigingen van vrij gekomen tuinen kunnen alléén plaatsvinden als de grond droger is.
Tot slot wenst het bestuur alle tuinders “Fijne Feestdagen” en een “Gelukkig Nieuwjaar 2024”!
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur Volkstuinvereniging Eerbeek www.volkstuinen-eerbeek.nl