Mededelingen van het bestuur

Verslag van het tuindersjaar 2020 tot mei 2021

 • Door de Coronapandemie en de lockdown heeft het bestuur regelmatig online of via een bijeenkomst in de tuin vergaderd. Daar is elke keer een verslag van gemaakt. Hieronder vermelden we de belangrijkste punten.

 • Er is veel belangstelling voor het tuinieren en wij hebben dus een wachtlijst op dit moment.

 • Wij passen de privacywet toe en het belangrijkste daarvan is dat persoonsgegevens door de secretaris bewaard worden en de penningmeester alleen de mailadressen heeft. Verder worden er in openbare stukken geen namen meer genoemd.

 • Wij mogen geen ledenlijsten meer achterlaten bij winkels voor korting voor onze leden. Of het mogelijk is dit op een andere manier te regelen zijn wij aan het onderzoeken.

 • De OZB is verhoogd van € 17,50 naar € 122,-. Wij hebben een bezwaar ingediend en dit bezwaar is ongegrond verklaard. De reden was dat de OZB lang erg laag is geweest en dat is nu gecorrigeerd.

 • In maart 2021 is er kascontrole geweest. De Financiële zaken zijn goedgekeurd.

 • Het onkruid op het hoofdpas wordt weggebrand. Wij gebruiken geen bestrijdingsmiddelen of azijn op verordening van de gemeente.

 • Tuin 29 was in 2020 een probleem, de huurder is gestopt en de nieuwe huurder van 2021 is uiteindelijk verhuisd dus ook gestopt. Wij zijn nu blij met twee nieuwe enthousiaste huurders.

 • Wij zijn verplicht de Colorado kever te bestrijden en we zullen er op gaan toezien.

 • Het gras rond het tuinencomplex wordt door de gemeente jaarlijks gemaaid behalve het stuk vooraan, dat laten wij twee keer per jaar doen.

 • Wij hebben overleg gehad en bezoek van de groenbeheerder van de gemeente Brummen. Besproken zijn de volgende punten:

  * De bomen langs het pad naar de bijenvereniging moeten door onze buurman worden onderhouden waarbij de gemeente de instantie is die daar toezicht op houdt.

  * De hoogte van de schuurtjes is vastgesteld op maximaal 1.25 meter. De tuinvereniging gedoogt 1.50 meter maar de tuinder is daar zelf voor verantwoordelijk en zal actie moeten ondernemen als de gemeente dat van ons vraagt.

  * Het is niet toegestaan om tuinafval en dergelijke over het hek bij het weiland van onze buurman te gooien. Wij zullen er op gaan letten!

  * Het hek aan de achterzijde is bedoeld om doorgang te verlenen voor auto’s. Vier meter achter ons tuinencomplex hoort nog bij de tuinen voor deze doorgang maar zeker niet als parkeerplaats. Het is niet toegestaan om je auto achter bij de bijenvereniging te parkeren. De enige uitzondering hierop is voor mensen die slecht ter been zijn. Dit is dan met het bestuur besproken.

  * Wij zijn met de gemeente aan het bekijken of het mogelijk en gewenst is om er aan de voorzijde maximaal vier tuinen bij te realiseren.

  Verder was de man van groenbeheer positief en vond hij het tuincomplex er netjes uit zien.

Juni – werkzaamheden in de moestuin
Elke vorstgevaar is geweken, bakken en potten kunnen naar buiten
In plaats van mulch rondom planten kun je ook oude kranten gebruiken. Vier tot zes pagina’s rondom een plant die je op hun plaats legt met stenen. Steun erwten en peulen met stokken of gaas. Vang de larven van de appelbladroller door schapenwol of golfkarton rond de stammen te wikkelen. De larven overwinteren graag in deze plaats, verbrand ze in oktober. 

Juli – werkzaamheden in de moestuin
Bescherm vruchten tegen vogels door netten over palen heen te leggen. Of maak kooien met gaas, deze kunnen het hele jaar door blijven staan.
Geef bij droogte voldoende water. Groenbemesting verbetert de grondkwaliteit en voorkomt onkruidgroei. Denk hierbij aan rode klaver, luzerne en eenjarige lupinen. Spit ze in het najaar door de grond. Maak de opslagplaats voor fruit schoon, controleer of deze droog en luchtig zijn en bestand tegen ongedierte. Mulch de planten bij droogte zodat de grond vochtig blijft. Alvorens te mulchen maak de grond eerst goed nat. Schoffel regelmatig om onkruidgroei tegen te gaan.

Corona richtlijnen

 1. Hou voldoende afstand van elkaar. (min 1,5 meter)

 2. Iedereen moet zoveel mogelijk op eigen tuin blijven. Ga alleen er buiten om te helpen.

 3. Tuin bezoekt u alleen om te tuinieren

 4. Bezoek op de tuin is niet toegestaan door meerdere personen. Alleen personen in hetzelfde huishouden, zoals echtgenoot, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

 5. Was voldoende vaak uw handen met zeep en afdrogen met een tissue.

 6. Gebruik zo veel mogelijk eigen gereedschap

  Bij gebruik van gereedschap dat iedereen gebruikt, steeds tuinhandschoenen gebruiken.

 7. Bij gebruik van waterslangen dat iedereen gebruikt, steeds tuinhandschoenen gebruiken.

 1. Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis . Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf dan iedereen in het huishouden thuisblijven

 2. Er mogen maximaal drie mensen bij elkaar zijn die 1,5 meter afstand van elkaar bevinden. Daarom zijn de stoelen in ons onderkomen verwijderd