Mededelingen van het bestuur

Bladeren in de moestuin: laat ze gerust liggen
Als de bladeren vallen, zijn we vaak geneigd om die zo snel mogelijk op te ruimen. Eigenlijk is dat niet nodig. Het is immers een heel natuurlijk fenomeen dat gevallen bladeren de grond tijdens de herfst en winter bedekken. Maar waar houd je het best rekening mee als je bladeren in je moestuin wilt gebruiken?

1. Bladeren tussen de groenten zijn een prima vorm van mulch in de herfst, met uiteraard ook de bijbehorende voordelen: de grond koelt minder snel af en er groeien minder ongewenste planten.

2. Braakliggende bedden kun je bedekken met een dikke laag bladeren, zodat er geen planten meer groeien of kunnen kiemen. De laag zorgt er ook voor dat extreme weersomstandigheden minder vat hebben op de bodem: geen modderpoelen, geen aarde die wegspoelt tijdens regenbuien, geen opwaaiend zand bij hevige wind, minder uitdroging door de zon en bescherming tegen koude. Het bodemleven vaart er wel bij en kan heerlijk zijn werk doen.

3. In principe zijn zo goed als alle bladeren geschikt. Je kiest het best voor een mengeling van verschillende bladeren. Die van de wilg zullen bijvoorbeeld veel sneller vergaan dan die van de eik.

4. Let op met bladeren van zieke bomen. Bladeren met perenroest, schurft, gallen, bladvlekken- of witziekte vermijd je maar beter.

5. Bladeren die je niet kwijt kunt in je moestuin zijn perfect materiaal voor een bruine laag in je composthoop. Eventuele overschotten kun je in wachthopen in de buurt van je composthoop bewaren voor momenten dat je niet veel bruin materiaal hebt.

6. Na de winter kunnen bladeren die nog niet vergaan zijn, ook de composthoop op.

7. Als je met een grasmaaier over de laag bladeren gaat in de lente en ze op die manier verhakselt, kun je het materiaal mee inwerken in je bodem. Daar wordt de bodemstructuur

Verslag van het tuindersjaar 2020 tot mei 2021

 • Door de Coronapandemie en de lockdown heeft het bestuur regelmatig online of via een bijeenkomst in de tuin vergaderd. Daar is elke keer een verslag van gemaakt. Hieronder vermelden we de belangrijkste punten.
 • Er is veel belangstelling voor het tuinieren en wij hebben dus een wachtlijst op dit moment.
 • Wij passen de privacywet toe en het belangrijkste daarvan is dat persoonsgegevens door de secretaris bewaard worden en de penningmeester alleen de mailadressen heeft. Verder worden er in openbare stukken geen namen meer genoemd.
 • Wij mogen geen ledenlijsten meer achterlaten bij winkels voor korting voor onze leden. Of het mogelijk is dit op een andere manier te regelen zijn wij aan het onderzoeken.
 • De OZB is verhoogd van € 17,50 naar € 122,-. Wij hebben een bezwaar ingediend en dit bezwaar is ongegrond verklaard. De reden was dat de OZB lang erg laag is geweest en dat is nu gecorrigeerd.
 • In maart 2021 is er kascontrole geweest. De Financiële zaken zijn goedgekeurd.
 • Het onkruid op het hoofdpas wordt weggebrand. Wij gebruiken geen bestrijdingsmiddelen of azijn op verordening van de gemeente.
 • Tuin 29 was in 2020 een probleem, de huurder is gestopt en de nieuwe huurder van 2021 is uiteindelijk verhuisd dus ook gestopt. Wij zijn nu blij met twee nieuwe enthousiaste huurders.
 • Wij zijn verplicht de Colorado kever te bestrijden en we zullen er op gaan toezien.
 • Het gras rond het tuinencomplex wordt door de gemeente jaarlijks gemaaid behalve het stuk vooraan, dat laten wij twee keer per jaar doen.
 • Wij hebben overleg gehad en bezoek van de groenbeheerder van de gemeente Brummen. Besproken zijn de volgende punten:* De bomen langs het pad naar de bijenvereniging moeten door onze buurman worden onderhouden waarbij de gemeente de instantie is die daar toezicht op houdt. * De hoogte van de schuurtjes is vastgesteld op maximaal 1.25 meter. De tuinvereniging gedoogt 1.50 meter maar de tuinder is daar zelf voor verantwoordelijk en zal actie moeten ondernemen als de gemeente dat van ons vraagt. * Het is niet toegestaan om tuinafval en dergelijke over het hek bij het weiland van onze buurman te gooien. Wij zullen er op gaan letten!

  * Het hek aan de achterzijde is bedoeld om doorgang te verlenen voor auto’s. Vier meter achter ons tuinencomplex hoort nog bij de tuinen voor deze doorgang maar zeker niet als parkeerplaats. Het is niet toegestaan om je auto achter bij de bijenvereniging te parkeren. De enige uitzondering hierop is voor mensen die slecht ter been zijn. Dit is dan met het bestuur besproken.

  * Wij zijn met de gemeente aan het bekijken of het mogelijk en gewenst is om er aan de voorzijde maximaal vier tuinen bij te realiseren.

  Verder was de man van groenbeheer positief en vond hij het tuincomplex er netjes uit zien.

 1. April – werkzaamheden in de moestuin
  Bereid de zaaibedden voor. Spit de grond, druk deze licht aan en maak het plat. Zaai voor in het zaaibed en plant de zaailingen later naar een definitieve plaats. Bereid nieuwe aspergebedden voor: greppels van 40 cm breed en 30 cm diep. Heeft u ruimte nodig in de kas? Maak tijdelijke schappen die u met touw aan het frame vastmaakt.

  Mei – werkzaamheden in de moestuin
  Geef met een etiket aan wat er in zaai-potten en -bakken gezaaid is. Als het warm wordt kun je de kas beschaduwen met witkalk of schermen. De grond bij een muur is over het algemeen erg droog. Begiet planten bij deze muur regelmatig met water en voorzie ze van voldoende compost. Houdt gras rond vruchtbomen kort, lang gras vertraagt de wortelgroei van jonge bomen. Houdt zaailingen en planten onkruid vrij, onkruid stimuleert ziekten en plagen en haalt vocht weg van de planten. Maak duizendpoten, in tegenstelling tot miljoenenpoten, niet dood. Duizendpoten voeden zicht met schadelijke insecten zoals larven, slakken en andere. Duizendpoten hebben twee poten aan elk lichaamsdeel. Miljoenenpoten eten planten, zij hebben vier poten aan elk lichaamssegment en bewegen erg traag. Maak een geultje en vul het met water. Vermeng de dag daarop zaad met behangselplak, knijp dit uit een zak in het geultje. De behangselplak zorgt ervoor dat het zaad bij droogte niet uitdroogt. Markeer uiteinden van de rijen, noteer duidelijk wat er gezaaid is. Schoffel ondiep tussen zacht fruit om onkruid te verwijderen