Mededelingen van het bestuur

I. Algemene Vordering Gegevensbescherming

Beste leden van onze Volkstuinvereniging,
Jullie hebben vast wel eens wat gehoord over de nieuwe privacywetgeving, de AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming). Deze is van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe
verordening houden. Je zult denken dat wij als kleine vereniging daar niet veel mee van doen hebben. Niets is minder waar, de AVG geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor alle soorten verenigingen, groot en klein. Alle verenigingen hebben te maken met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden. De nieuwe wet verwacht van verenigingen actief om veel stappen te ondernemen. Wij moeten stappen zetten op het vlak van juridische zaken, ICT, organisatieprocedures en opleiding. Wij willen zo eenvoudig mogelijk aan de AVG-wet voldoen, en zullen de komende tijd hieraan gaan werken met als resultaat een AVG verklaring. Bovenstaande is ook de reden waarom jullie niet per email de notulen hebben gekregen van de algemene ledenvergadering van 2019 ( vanaf 25 mei 2018 is de AVG wet ingegaan). Deze hangt wel in het hok op de tuin. Wij hebben in onze bestuursvergadering besloten dat wij voor de Algemene ledenvergadering van 2020 een AVG verklaring willen hebben. Wij zullen dan ook in deze vergadering tekst en uitleg geven aan de dan aanwezige leden.
Er van uit gaande jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, zien wij jullie graag op de eerstvolgende Algemene ledenvergadering begin 2020.
Met vriendelijke groet,
Bestuur van de Volkstuinvereniging Eerbeek.

II. Penningmeester

Beste tuinders,

Onze penningmeester heeft aangegeven dat hij zich niet herkiesbaar stelt voor het penningmeesterschap bij het bestuur van onze tuinvereniging. Wij willen jullie daar nu al van op de hoogte stellen dat wij op zoek zijn naar een penningmeester met ingang van het tuindersjaar 2020, zodat er voldoende tijd is om daar over na te denken en eventueel informatie bij ons in te winnen, mochten er vragen zijn. Zijn er meerdere kandidaten dan zal er tijdens de algemene ledenvergadering gestemd worden.
Mocht je belangstelling hebben of informatie willen laat ons dat dan weten via de mail, volkstuinen.eerbeek@outlook.com.

Met vriendelijk groet,
Het bestuur van “Volkstuinvereniging Eerbeek”