AVG

Algemene Vordering Gegevensbescherming

Privacy reglement

Verwerking Persoonsgegevens volgens de regels van de AVG.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Op grond hiervan heeft de vereniging stappen ondernomen om ons hieraan te conformeren. Zoals eerder aangegeven zullen we in de algemene ledenvergadering van 2020 aan kunnen geven dat we voldoen aan de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Omdat ook onze vereniging te maken heeft met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden is het volgende voor de leden van belang.

Onze volkstuinvereniging Eerbeek vraagt (aspirant-) leden om hun voornaam, achternaam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. De vereniging voegt deze gegevens toe m.b.t. de toegewezen tuin. De penningmeester gebruikt de gegevens i.v.m. de facturering en de tuincommissieleden (zij zijn ook lid van het bestuur) bij de toewijzing van de tuinen. Tevens worden ze gebruikt om leden per post, email of telefoon te kunnen informeren over zaken betreffende de tuin en andere zaken die zich afspelen in de vereniging. De verstrekte gegevens zijn enkel toegankelijk voor bestuursleden. Voor anderen zijn ze niet toegankelijk. Ze worden tevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan hier beschreven.

Leden kunnen altijd inzage krijgen in de gegevens die we geregistreerd hebben. Dit kan door een e-mail te sturen aan het bestuur van de vereniging. (volkstuinen.eerbeek@outlook.com). Ook hebben leden het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten wissen.

Bij opzegging van het lidmaatschap (voor 1 nov.) en dit compleet is afgehandeld, worden de persoonsgegevens verwijderd uit de ledenlijst en lijsten m.b.t. de tuintoewijzingen. Tevens willen wij u verwijzen naar het huishoudelijk reglement die u kunt vinden op onze website.