Locatie

Volkstuinvereniging Eerbeek omvat tuinen op de locatie

“Weverweg”

48 tuinen
ingang via de Weverweg/hoek Lombokweg
contactpersoon: Dhr. H. Kock tel. 0313-652708

Heeft u belangstelling voor een tuin, neem dan contact op met de heer Kock.